V WARSZTATY BNCT W ŁODZI

W dniu 27 marca 2018 roku w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi odbędą się V warsztaty naukowe poświęcone terapii BNCT pt.: "BNCT - Nowe otwarcie dla onkologii." Celem warsztatów będzie wymiana doświadczeń zdobytych przez poszczególne grupy badawcze w ramach projektu BNCT oraz omówienie dalszych działań naukowych prowadzonych w tym zakresie.