Dziesiąte Spotkanie Młodych Naukowców BNCT w Helsinkach, Finlandia

W dniach 26-29 września 2019 r. odbyło się w Helsinkach dziesiąte spotkanie młodych naukowców BNCT (10th Young Researchers BNCT Meeting), które zostało zorganizowane przez Fińskie Towarzystwo Terapii Neutronowej (FSNCT; http://icnct16.org/fsnct).

Podczas sesji plenarnych wygłoszono 45 prezentacji oraz w trakcie sesji plakatowych 37 krótkich wystąpień. Narodowe Centrum Badań Jądrowych było reprezentowane przez: mgr inż. Edytę Michaś, która przedstawiła prezentację ustną dotyczącą możliwości wykorzystania druku 3D w badaniach nad BNCT („The possibility of using 3D printing technology in research on BNCT”), dr Kamilę Maliszewską-Olejniczak, która w sesji plakatowej przedstawiła wyniki z realizacji projektu Miniatura NCN („Biological effects of neutron mixed-beam irradiation for boron neutron capture therapy on cell survival and DNA double-strand breaks in cultured colon cancer cells”) oraz przez mgr inż. Martynę Araszkiewicz, doktorantkę dr Katarzyny Tymińskiej. Mgr inż. Martyna Araszkiewicz przedstawiła w trakcie sesji plakatowej prezentację pt.: „Modeling of the radiation situation in the rooms at BNCT research post using the MCNP code”.

Uczestniczy konferencji mieli możliwość wizyty stanowiska BNCT w Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach (https://www.hyksin.com/en/services/medical-services/bnct/). Szpital Uniwersytecki w Helsinkach przejął badania nad terapią BNCT, które zostały wznowione po zamknięciu reaktora jądrowego w Helsinkach. Terapię  BNCT zastosowano u 250 pacjentów z glejakiem lub rakiem głowy i szyi w Helsinkach w latach 1999–2011, z wykorzystaniem reaktora jądrowego jako źródło neutronów. Wyniki uznano za ogólnie pozytywne. Stanowisko zostało zaprezentowane jako pierwsze w Europie w oparciu o system akceleratorowy przez firmę Neuron Therapeutics (Neutron Therapeutics NuBeam Technology). Uczestnicy wycieczki zwiedzili wszystkie pomieszczenia włącznie z pomieszczeniem z akceleratorem z możliwością zapoznania się z asortymentem sprzętowym oraz  uzyskania istotnych informacji, które będzie można wykorzystać przy budowie stanowiska BNCT przy reaktorze MARIA w Polsce w NCBJ.