Rada Naukowa X kadencji

Dla osób uprawnionych:

Strona Rady Naukowej NCBJ (wymaga logowania)

Terminy spotkań Rady Naukowej 2018/2019

Terminy spotkań Rady Naukowej 2019/2020

Członkowie Rady Naukowej kadencji 2017-2021

Przewodniczący: 

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz
(Instytut Fizyki Doświadczalnej UW)

Sekretariat:

Anna Piwek
(tel. 22 273 16 19, e-mail: anna.piwek@ncbj.gov.pl)

Zastępcy Przewodniczącego:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) 
 • dr hab. Michał Kowal (NCBJ) członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • dr hab. Renata Mikołajczak (NCBJ), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych 
 • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych 

Członkowie Rady Naukowej

 • prof. dr hab. med. Bożena Birkenfeld (Pomorski Uniwersytet Medyczny)
 • mgr inż. Grażyna Birnbaum (NCBJ)
 • dr hab. Ryszard Broda (NCBJ) 
 • dr Izabela Cieszykowska (NCBJ)
 • dr hab. Andrzej Gałkowski (Instytut Fizyki Plazmy i Mikrosyntezy Laserowej)
 • dr hab. Piotr Garnuszek (NCBJ) 
 • dr inż. Michał Gryziński (NCBJ) 
 • prof. dr hab. Krystyna Jabłońska (Instytut Fizyki PAN)
 • prof. dr hab. Jan Kalinowski (Instytut Fizyki Teoretycznej UW)
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński (Wojskowy Instytut Medyczny)
 • dr hab. Nicholas Keeley (NCBJ)
 • dr hab. inż. Adam Kisiel (Wydział Fizyki PW), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych 
 • dr Marcin Konior (NCBJ, OR POLATOM))
 • prof. dr hab. inż. Marek Lankosz (AGH)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Leśnikowski (Instytut Biologii Medycznej PAN)
 • dr hab. Justyna Łagoda (NCBJ), członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Marek Moszyński (NCBJ), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych
 • dr inż. Jerzy Niagaj (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • dr Tomasz Nowacki (Ministerstwo Energii)
 • dr hab. Bartłomiej Nowak (Akademia im.  Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
 • prof. dr hab. Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych 
 • prof. dr hab. Bogdan Pałosz (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
 • mgr Rafał Pawełczak (KGHM Polska Miedź S.A.)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki (NCBJ)
 • dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych)
 • prof. dr hab. Anna Piotrowska (Instytut Technologii Elektronowej)
 • prof. dr hab. Roman Płaneta (Instytut Fizyki UJ)
 • dr hab. Agnieszka Pollo (NCBJ), członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Marek Sadowski (NCBJ) 
 • dr hab. Janusz Skalski (NCBJ), członek komisji ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych
 • prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ)
 • dr hab. Łukasz Świderski (NCBJ)
 • prof. dr hab. Wojciech Wiślicki (NCBJ)
 • dr hab. Anna Wysocka-Rabin (NCBJ) 

W skład Rady Naukowej wchodzą:

Dyrektor NCBJ:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Zastępca Dyrektora NCBJ:

prof. dr hab. Ewa Rondio

 

 

 

 

stan na dzień 3 lutego 2020


 

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Rady Naukowej137.16 KB