google+   facebook   RSS   Kontakt   Pracownicy   BIP   English

Minister Henclewska w Świerku


W dniu 26 lutego 2009 r. badawczy ośrodek jądrowy w Świerku k. Otwocka odwiedziła pani wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Pani minister towarzyszyli panowie Stanisław Hebda, dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Marek Wejtko, doradca ministra gospodaki oraz Tomasz Jackowski, ekspert ds. energetyki jądrowej w Ministrestwie Gospodarki.

Gości podejmowali dyrektorzy instytutów badawczych ulokowanych w Świerku – Grzegorz Wrochna, dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych oraz Krzysztof Wieteska, dyrektor Instytutu Energii Atomowej. Wizyta nastąpiła w związku z przygotowywanym przez rząd i resort gospodarki Programem Polskiej Energetyki Jądrowej.

Gospodarze przedstawili kondycję naukową i techniczną instytutów ulokowanych w Świerku. Podkreślili bardzo wysoką pozycję naukową swoich jednostek mierzoną wskaźnikami obiektywnymi takimi jak liczba publikacji oraz potwierdzoną udziałem w największych międzynarodowych projektach badawczych. Wskazali także, że od wczesnych lat dziewięćdziesiątych nie mamy w Polsce klarownej polityki w dziedzinie technologii nuklearnych. Skutkuje to brakiem stabilnego finansowania dla badań w tej dziedzinie, utrzymywania i odnawiania niezbędnej bazy badawczej oraz kształcenia kadr. W efekcie infrastruktura ośrodka coraz częściej niebezpiecznie ujawnia efekty wieloletnich zaniechań, a postępująca degradacja uposażeń kadry zniechęca młodych ludzi do wiązania swej kariery z tą tematyką. W ośrodku zaprojektowanym na 4 tysiące pracowników jest obecnie zatrudnionych zaledwie kilkaset osób.

Dyrektorzy instytutów argumentowali także, że jakkolwiek na obecną rolę narodowego laboratorium badań jądrowych należy patrzeć z perspektywy planów budowy energetyki jądrowej w Polsce, to zaniedbania inwestycyjne w tym sektorze badań są niezrozumiałe niezależnie od decyzji w sprawie rozwoju energetyki jądrowej. Technologie nuklearne są dziś obecne w bardzo wielu obszarach gospodarki – od medycyny i ochrony środowiska po badania materiałowe, geologiczne a nawet nanotechnologie. Polska jest też otoczona przez liczne obiekty jądrowe w krajach ościennych i nie może sobie pozwolić na brak nowoczesnej ekspertyzy w tej dziedzinie. Instytuty przygotowały ambitne plany rozwoju przewidujące m.in. budowę w Świerku dużych nowoczesnych urządzeń badawczych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kilkusetmetrowego lasera na swobodnych elektronach POLFEL oraz instalacji do badań nad nowoczesnym cyklem paliwowym i nowymi procesami technologicznymi z wykorzystaniem energii jądrowej. Trwają intensywne prace zmierzające do utworzenia w Świerku parku naukowo technologicznego.

Pani minister z zainteresowaniem wysłuchała informacji. Szczególnie żywo interesowała się skomplikowaną sytuacją prawną ośrodka i ulokowanych w nim jednostek, które podlegają ministrowi gospodarki, finansowane są przez ministra nauki a nadzór nad obiektami jądrowymi – i jednocześnie ich finansowanie – ma w zakresie swych kompetencji Prezes PAA podległy ministrowi środowiska. Podczas spotkania uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad tym jaki model organizacji, podległości i regulacji prawnych dla sektora atomistyki mógłby być najbardziej efektywny, szczególnie wobec czekających nas zadań.

Na koniec wizyty goście zostali oprowadzeni po jedynym w Polsce reaktorze jądrowym Maria, który służy celom badawczym, a także wytwarza się w nim izotopy potrzebne m.in. do produkcji radiofarmaceutyków.

Ilustracje

Minister Henclewska w Świerku